Zapytanie ofertowe nr 10/DST/1.4IIE

CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI ul. Budowlana 8, 20-469 Lublin zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy środka trwałego – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/DST/1.4IIE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI FAZOWARKI DO SZKŁA.

ZAŁĄCZNIKI:
– Zapytanie ofertowe nr 10/DST/1.4IIE – pobierz
– Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – pobierz
– Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – pobierz

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdki
Dodaj pierwszą ocenę!
Loading...