Aktualności

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 3/DST/1.4IIE.

CDP ERTON Erwin Jasiński przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego 3/DST/1.4IIE na dostawę OKLEINIARKI WĄSKICH PŁASZCZYZN w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CDP ERTON Erwin Jasiński poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 5/DST/1.4IIE.

CDP ERTON Erwin Jasiński przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego 5/DST/1.4IIE na dostawę STOŁU DO AUTOMATYCZNEGO ROZKROJU SZKŁA w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CDP ERTON Erwin Jasiński poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 4/DST/1.4IIE.

CDP ERTON Erwin Jasiński przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego 4/DST/1.4IIE na dostawę SYSTEMU ODPYLAJACEGO w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CDP ERTON Erwin Jasiński poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/UD/POPW1.4

CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych związanych z projektowaniem produktów oraz projektowaniem marki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 […]

Projekt Unijny: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI AUDYTU WZORNICZEGO”

CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję ETAP II pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI AUDYTU WZORNICZEGO”. Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności firmy CDP ERTON na rynku poprzezwdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach […]

Zapytanie ofertowe nr 8/DST/1.4IIE

CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI ul. Budowlana 8, 20-469 Lublin zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy środka trwałego – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/DST/1.4IIE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI CENTRUM WIERTARSKIEGO. ZAŁĄCZNIKI– Zapytanie ofertowe nr 8/DST/1.4IIE – pobierz– Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – pobierz– Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub […]

Zapytanie ofertowe nr 7/DST/1.4IIE

CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI ul. Budowlana 8, 20-469 Lublin zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy środka trwałego – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/DST/1.4IIE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI FAZOWARKI DO SZKŁA. ZAŁĄCZNIKI– Zapytanie ofertowe nr 7/DST/1.4IIE – pobierz– Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – pobierz– Oświadczenie o braku powiązań osobowych […]

Zapytanie ofertowe nr 6/DST/1.4IIE

CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI ul. Budowlana 8, 20-469 Lublin zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy środka trwałego – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/DST/1.4IIE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI WIERTARKI DO SZKŁA PŁASKIEGO. ZAŁĄCZNIKI– Zapytanie ofertowe nr 6/DST/1.4IIE – pobierz– Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – pobierz– Oświadczenie o braku powiązań […]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DST/1.4IIE

CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI ul. Budowlana 8, 20-469 Lublin zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy środka trwałego – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DST/1.4IIE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI STOŁU DO AUTOMATYCZNEGO ROZKROJU SZKŁA. ZAŁĄCZNIKI– Zapytanie ofertowe nr 5/DST/1.4IIE – pobierz– Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – pobierz– Oświadczenie o braku […]

Zapytanie ofertowe nr 4/DST/1.4IIE

CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI ul. Budowlana 8, 20-469 Lublin zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy środka trwałego – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/1.4IIE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI SYSTEMU ODPYLAJĄCEGO. ZAŁĄCZNIKI– Zapytanie ofertowe nr 4/DST/1.4IIE – pobierz– Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – pobierz– Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub […]