Aktualności

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 1/WNiP/1.4IIE

CDP ERTON Erwin Jasiński przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego 1/WNiP/1.4IIE na dostawę  OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ (ERP) w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CDP ERTON Erwin Jasiński poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 10/DST/1.4IIE

CDP ERTON Erwin Jasiński przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego 10/DST/1.4IIE na dostawę FAZOWARKI DO SZKŁA w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CDP ERTON Erwin Jasiński poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, […]

Zapytanie ofertowe nr 10/DST/1.4IIE

CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI ul. Budowlana 8, 20-469 Lublin zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy środka trwałego – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/DST/1.4IIE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI FAZOWARKI DO SZKŁA. ZAŁĄCZNIKI: – Zapytanie ofertowe nr 10/DST/1.4IIE – pobierz– Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – pobierz– Oświadczenie o braku powiązań […]

Zapytanie ofertowe nr 9/DST/1.4IIE

CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI ul. Budowlana 8, 20-469 Lublin zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy środka trwałego – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DST/1.4IIE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI PRZEMYSŁOWEJ FREZARKI CNC WYPOSAŻONEJ W ŻURAW DO WSPOMAGANIA ZAŁADUNKU I DZIAŁANIA MASZYNY ORAZ KOMPRESOR ŚRUBOWY. ZAŁĄCZNIKI:– Zapytanie ofertowe nr 9/DST/1.4IIE – pobierz– Formularz ofertowy – załącznik […]

Projekt Unijny: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI AUDYTU WZORNICZEGO”

CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję ETAP II pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI AUDYTU WZORNICZEGO”. Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności firmy CDP ERTON na rynku poprzezwdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 9/DST/1.4IIE.

CDP ERTON Erwin Jasiński przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego 9/DST/1.4IIE na dostawę PRZEMYSŁOWEJ FREZARKI CNC WYPOSAŻONEJ W ŻURAW DO WSPOMAGANIA ZAŁADUNKU I DZIAŁANIA MASZYNY ORAZ KOMPRESOR ŚRUBOWY w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CDP ERTON Erwin Jasiński poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 8/DST/1.4IIE.

CDP ERTON Erwin Jasiński przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego 8/DST/1.4IIE na dostawę CENTRUM WIERTARSKIEGO w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CDP ERTON Erwin Jasiński poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 7/DST/1.4IIE.

CDP ERTON Erwin Jasiński przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego 7/DST/1.4IIE na dostawę FAZOWARKI DO SZKŁA w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CDP ERTON Erwin Jasiński poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 6/DST/1.4IIE.

CDP ERTON Erwin Jasiński przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego 6/DST/1.4IIE na dostawę WIERTARKI DO SZKŁA PŁASKIEGO w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CDP ERTON Erwin Jasiński poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 3/DST/1.4IIE.

CDP ERTON Erwin Jasiński przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego 3/DST/1.4IIE na dostawę OKLEINIARKI WĄSKICH PŁASZCZYZN w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CDP ERTON Erwin Jasiński poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, […]