Informacja

Informujemy, iż CDP ERTON ERWIN JASIŃSKI zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję ETAP I

pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ERTON W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Celem głównym projektu było określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego ERTON na podstawie audytu wzorniczego.

Wartość projektu: 129 150,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85,00%