Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 1/WNiP/1.4IIE

CDP ERTON Erwin Jasiński przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego 1/WNiP/1.4IIE na dostawę  OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CDP ERTON Erwin Jasiński poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-06 0021/20.


Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 1/WNiP/1.4IIE. – pobierz
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdki
Dodaj pierwszą ocenę!
Loading...